Miya Nails Brown - Jagoda Szternel

Stylizacja paznokci, rzęs i henna pudrowa brwi.

Photos from Miya Nails Brown - Jagoda Szternel's post 14/05/2023

To był bardzo intensywny weekend.
Jestem dumna, że mogę podnosić swoje kwalifikacje i szkolić się u najlepszej wielokrotnej Mistrzyni Agnieszka Wojtkowiak Nails Educator-Mistic Nails ♥️. Następne szkolenie w czerwcu i nie mogę się go doczekać 🥰

01/04/2022

Czerwień z Neonail którą tak lubią moje klientki 🥰

29/11/2021

Święta tuż, tuż... Wybrałyście swoje motywy świąteczne na paznokcie? 😊
😍💅♥️ 💅 😎❤️

17/11/2021

Henna pudrowa Brow Xenna i brwi od razu stają się widoczne ❤️

15/10/2021

To był bardzo pracowity tydzień 😉
Właśnie zaczynam weekend😉 a Wy jakie macie plany na sobotę i niedzielę 😘

28/09/2021

Moje pierwsze po szkoleniu 🥰
Delikatne i subtelne podkreślenie oka
metodą 1:1
Piękne rzęsy doskonale podkreślają oko i rano nie tracimy czasu na poranny make-up😉
Miłego wieczoru kochane ❤️

Photos from Miya Nails Brown - Jagoda Szternel's post 27/09/2021

Jesienna metamorfoza🍁🍂🍁

25/09/2021

Czy wiecie, że pierwsze szpilki pojawiły się w latach 20 😍

16/09/2021

Na dworze coraz chłodniej, więc czas na jesienne mani🍂🍁

15/09/2021

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ STACJONARNĄ PRZEZ

Salon Urody Jagoda Szternel

§ 1
Definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Salonu Urody Jagoda Szternel,a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

2. Korzystając z oferty akceptujesz:
a) zasady regulaminu, którego aktualna wersja została umieszczona na profilu Facebook Salon Urody Jagoda Szternel, Instagram Jagoda Paznokcie i w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Ul. Warsztatowa 14 Swarzędz.
b) politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
c) informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy.

3. Właścicielem jest: Salon Urody Jagoda Szternel.

Jadwiga Szternel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Salon Urody Jagoda Szternel z siedzibą w Swarzędzu przy ul.Warszatowa 14, adres e-mail:[email protected], telefon kontaktowy:603800321.

4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach działalności Salon Urody Jagoda Szternel i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę wykonania stylizacji paznokci,stylizacj brwi,stylizacji rzęs.

5. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).

6. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

8. Usługą – w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie stylizacji paznokci różnymi metodami i technikami, wykonanie stylizacji brwi oraz stylizacji rzęs wymienione w poniższym regulaminie. Usługi te są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym.

9. Obserwujący- osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile Salon Kosmetyczny Jagoda Szternel, Jagoda Paznikcie w ww. mediach społecznościowych.


§2
Postanowienia wstępne

1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Strony oraz kanałów social media jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Usług i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący przegląda ofertę, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

2. Sprzedawca, za pośrednictwem kanałów w social media, telefonicznie oraz za pomocą poczty internetowej, a także w siedzibie firmy może prowadzić sprzedaż usług stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs.

3. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Sprzedawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu lub usługi, w tym usługi stylizacji paznokci oraz wydania produktów do stylizacji paznokci, a także realizacja procesu dydaktycznego.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Salon Urody Jagoda Szternel.

8. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony oraz kanałów w social media Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Kupującemu zawarcia, umowy stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs dostępnych na Stronie, na kanałach social media oraz w siedzibie Sprzedawcy. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych. Akceptacja przez Kupującego postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

§4
Stylizacja Paznokci,brwi oraz rzęs

1. Kupującym usługę stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs w Salonie może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z usługi stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia.

4. Pracownik, przed przystąpieniem do wykonania stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz stanu narzędzi.

5. Pracownik, przed przystąpieniem do usługi stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk. Te same czynności Pracownik wykonuje w czasie usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu usługi. Pracownik również jest zobowiązany do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, które przerywają ciągłość naskórka. Usługi są wykonywane tylko
i wyłącznie zdezynfekowanymi oraz wysterylizowanymi narzędziami.

6. Pracownik Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

7. Pracownik Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania usługi.

8. Pracownik Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

9. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

10. Pracownik Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Kupującego na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Kupującego.

11. Pracownik Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Kupującego, jest wyłączony od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

12. W przypadku zranienia Kupującego podczas wykonywania usługi, usługa jest natychmiastowo przerywana, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Usługa przerwana jest dokańczana w dogodnym dla Kupującego terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

13. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

14. Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się jednorazowe: waciki, patyczki, separatory, klapki, szpatułki, pilniczki, bloki polerskie, rękawiczki, kapturki ściągające, maseczki ochronne. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są myciu, dezynfekcji oraz sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

15. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi stylizacji paznokci pracownik przeprowadza z Kupującym ankietę w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia usługi oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

16. Złożenie przez Kupującego nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną Usługę po stronie Salonu.

17. Każdy Kupujący, który ma mieć wykonaną usługę stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs musi zostać zaznajomiony
z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.

18. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs.

19. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

20. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

21. Usługa stylizacji paznokci trwa od 1,5-3h. W rym czasie nie ma możliwości przerwy w zabiegu.

22. Nie ma możliwości przybycia na usługę stylizacji paznokci z dziećmi lub zwierzętami.

23. Stylistka w Salonie Kosmetycznym Jagoda Szternel nie uzupełniają paznokci po innych stylistkach.

24. Akceptujemy spóźnienia do 10 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia mamy prawo do odmowy wykonania zabiegu lub wykonania go na tyle ile pozwoli nam czas. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny za zabieg.

25. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.


§5
Reklamacje

1. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibie salonu do 3 dni od zabiegu w przypadku odpryśnięcia lub złamania paznokcia. Nie odpowiadamy za trwałość aplikacji, jeśli nie będą zachowane odpowiednie zasady pielęgnacji. W przypadku obgryzionych lub celowo oderwanych paznokci reklamacje nie będą uznawane za zasadne.

2. Jeśli wykonana usługa spełnia warunki reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do ponownego bezpłatnego wykonania usługi w uzgodnionym ze Sprzedawcą terminie bądź zwrot kwoty poniesionej przez Klienta z tytułu reklamowanej usługi.

3. Reklamacja przepada w przypadku odwołania przez Kupującego terminu reklamacji bez umówienia nowego terminu. Termin reklamacyjny można przełożyć tylko 1 raz.

4. Reklamacje dotyczące efektu należy składać bezpośrednio po wykonanej aplikacji, po wyjściu z salonu reklamacje nie będą uznawane za zasadne.

5. W przypadku, w którym Klientka reklamuje wybrany przez siebie kształt lub kolor reklamacja nie będzie uznawana za zasadną, gdyż usługa została wykonana zgodnie z wolą Klientki i za jej wyraźną zgodą.

6. Klientka otrzyma rabat w wysokości 20% na następną usługę w przypadku reklamacji dotyczącej efektu, którą Klientka złoży od razu po zakończonej aplikacji i która jest zasadna.§ 6
Zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz w soboty
w godzinach 8:00-14:00 telefonicznie lub 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pomocą social media lub Strony.

2. W celu sfinalizowania umowy stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs Kupujący powinien:
a) Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą social media, telefonicznie, wiadomości sms, wiadomości e-mail.
b) Ustalić dogodny termin wykonania usługi.
c) Jeśli jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który pierwszy raz korzysta z usług Sprzedawcy, gwarancją terminu stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs jest wpłata zadatku w wysokości 50 zł na konto Sprzedawcy, który w przypadku niepojawienia się na stylizacji paznokci w wybranym terminie przy jednoczesnym jego nieodwołaniu skutkuje przepadnięciem.
d) Jeśli zadatek nie zostanie wpłacony w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie odwołana. Salon nie informuje dodatkowo o anulowaniu rezerwacji terminu.

3. Kupujący może odwołać umówioną wizytę bez żadnych konsekwencji najpóźniej 24h przed umówionym terminem, co również wiąże się ze zwrotem wpłaconego zadatku.

4. Zadatek przepada w przypadku odwołania wizyty na krócej niż 24h przez umówionym terminem.

5. Jeśli Klientka nie pojawi się w ustalonym terminie na stylizację, to do kolejnej usługi zostanie doliczone 20 % kwoty stylizacji, która miała być wykonana.
6. Kupujący celem dokonania zapłaty ceny za wybrane usługi ma do dyspozycji następujące formy płatności:
a) BLIK.
b) Płatność gotówkowa.
7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz na social media Sprzedawcy oraz postanowieniami Regulaminu.

8. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.


§ 7
Prawa i obowiązku Kupującego

1. Kupującemu przysługuje prawo do:
a) Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
b) Przeglądania ofert pracy udostępnianych za pomocą social media.
c) Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
d) Skorzystania z voucherów w ciągu roku od daty ich zakupu.

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na Stronie, na Instagramie/ Facebooku/ lub siedzibie Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Kupujący odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

8. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

9. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy
i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

10. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumentaUprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

§ 8
Uprawnienia i odpowiedzialność sprzedawcy

1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego, a w przypadku sprzedaży produktu dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usługi przez swoich Pracowników.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Strony oraz social media w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Kupującego, włącznie z usunięciem Konta oraz z jego social mediów, włącznie z usunięciem z grona Obserwujących, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub Obserwującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:
a) Wykorzystuje Konto Kupującego lub swoje Konto w social media w sposób niezgodny
z Regulaminem.
b) Używa lub usiłuje używać Strony lub kont Sprzedawcy w social media w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Strony w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy.

6. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego oraz Obserwującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego lub Obserwującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo zablokować Obserwującego lub usunąć Konto Kupującego ze skutkiem natychmiastowym.

7. Na skutek usunięcia Konta Kupującego ze Strony przez Sprzedawcę lub zablokowania Obserwującego przez Sprzedawcę, Kupujący traci dostęp wszystkich zasobów dostępnych na jego Koncie, a Obserwujący traci dostęp do usług Sprzedawcy, bez możliwości ubiegania się o cofnięcie blokady oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach social mediów Sprzedawcy, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnianymi ofertami.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

§ 9
Zmiany oferty i promocje

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.

5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery, które ważne są od zakupu przez rok. Po upływie roku voucher traci swoją ważność i nie może być wykorzystany.

6. Nie ma możliwości wymiany vouchera na pieniądze.

7. Voucher nie podlega zwrotowi.

§10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały
w polityce prywatności i plików cookies oraz klauzuli RODO dostępnej na Stronie, Sprzedawcy oraz w siedzibie firmy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania stylizacji paznokci,brwi oraz rzęs.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego
i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie,Sprzedawcy oraz
w jego siedzibie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

6. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym
a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

8. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.

10. Data aktualizacji regulaminu: 15.09.2021r.

ec.europa.eu

Photos from Miya Nails Brown - Jagoda Szternel's post 07/09/2021

Wczoraj ukończyłam szkolenie że stylizacji rzęs Basic1:1❤️
INKA makijaż, szkolenia, stylizacja rzęs i brwi Swarzędz dziękuję Ci za te dwa dni intensywnego szkolenia, mam szczęście, że trafiłam pod Twoje skrzydła i mogę zacząć swoją przygodę ze stylizacją rzęs ❤️
A Was moje drogie klientki zapraszam do zapisów 🥰

03/09/2021

Jakie kolory królują na Waszych paznokciach? Jeszcze letnie czy już jesienne? 😊

28/08/2021

Dzień dobry 😊 Witam Was w tą słoneczną sobotę 💥 Przychodzę do Was z letnimi kolorkami i życzę miłego i słonecznego dnia ✨💥

04/08/2021

A oto rozwiązanie dzisiejszej zagadki😊

20/07/2021

Kolejna propozycja dla Was to piękny kolor Carmine Boom ❤️ jeśli też chciałabyś mieć taką stylizację paznokci to zapraszam do kontaktu🌷

16/07/2021

Korzystając z lata kolorowe paznokcie malujemy 😍

13/07/2021

Miło mi przedstawić Wam krótką fotorelacje z mojego ostatniego szkolenia w Akademii Pauliny Pastuszak😍 Dyplom piękny, super kurs i niezwykła wiedza przekazana na kursie , która pozwala mi spotykać się z Wami w moim gabinecie urody.
Jagoda❤️

08/07/2021

Pytacie się czasami, kiedy zaczęła się moja „Przygoda z paznokciami”, no więc muszę Wam powiedzieć, że zawsze lubiłam malować je i zdobić, ale bardziej hobbistycznie. Mój pierwszy kurs zrobiłam w 2007 roku, kiedy to królowały tipsy. Teraz tych kursów jest już bardzo dużo i czekam, aby zrobić kolejne. Wkrótce będę miała dla Was niespodziankę. Obserwujcie stronę
Jagoda❤️

Photos from Miya Nails Brown - Jagoda Szternel's post 01/07/2021

Mała metamorfoza😊
Jak Wam się podoba😉

25/06/2021

Moja propozycja na dziś, to piękna, chmurkowa stylizacja na każdą okazję🥰. Jak Wam się podoba 😊

15/06/2021

Te paznokcie idealne na tą porę roku ❤️
Lato, lato, lato 💥

09/06/2021

Delikatne, subtelne ❤️❤️❤️
Baza mineralna Porcelain od Indygo to zawsze dobry wybór ❤️😍

29/05/2021

Kocham pastele❤️

27/05/2021

Wiosna zawitała w tych pięknych pastelach😍

25/05/2021

Piękna czerwień, świetna na każdą okazję, to klasyka i elagancja ❤️

20/05/2021

Witajcie w moim małym królewstwie, serdecznie zapraszam na stylizację paznokci i hennę pudrową brwi z geometrią i woskowaniem.
W salonie dostępne maski ze złotem i pielęgnacja skóry kolagenem naturalnym.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Gabinet Kosmetyczny w Swarzędz gmina?
Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Strona Internetowa

Adres


Warsztatowa 14
Swarzędz Gmina
62-020

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00
Sobota 09:00 - 17:00
Inne Spa, uroda i higiena osobista w Swarzędz Gmina (pokaż wszystkie)
Makijaż permanentny brwi Makijaż permanentny brwi
Swarzędz Gmina

Beauty Concept Spa Beauty Concept Spa
Ulica Planetarna, Zalasewo
Swarzędz Gmina, 62-020

CENTRUM KOSMETOLOGII PROFESJONALNEJ

Lashes_Joanna_K Lashes_Joanna_K
Swarzędz Gmina

Malowany paznokieć Malowany paznokieć
Swarzędz Gmina, 62-006

Studio Modne Zabiegi Studio Modne Zabiegi
Dożynkowa 26
Swarzędz Gmina

Salon modelowania ciała i zabiegów odmładzających twarz

Agnieszka Łoza Makeup Artist Agnieszka Łoza Makeup Artist
Swarzędz
Swarzędz Gmina, 62-020

Profesjonalne doradztwo beauty

Opalanie natryskowe FAKE BAKE Swarzędz i okolice Opalanie natryskowe FAKE BAKE Swarzędz i okolice
Kawalerów Maltańskich 19
Swarzędz Gmina

Zabieg opalania natryskowego Fake Bake jest idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn pragnącyc

Martyna Sikora Make-up Martyna Sikora Make-up
Kruszewnia
Swarzędz Gmina, 62-020

Poznań, Swarzędz, Kruszewnia, okolice. Makijaż okolicznościowy, fotograficzny, biznesowy.

GAB Beauty Atelier by Gets GAB Beauty Atelier by Gets
Kobylnicka 1
Swarzędz Gmina, 62-020

MM Beauty Studio MM Beauty Studio
Łowęcin
Swarzędz Gmina, 62-020

Strona gabinetu kosmetycznego stylizacja paznokci rzęs i drobne zabiegi kosmetyczne

Dotyk Piękna z Mary Kay i Marleną Dotyk Piękna z Mary Kay i Marleną
Swarzędz Gmina, 62-020

Jako moja klientka możesz stworzyć swoje idealne piękno. Oferuję usługi spersonalizowane pod T

Lux Permanent Make Up Artist Lux Permanent Make Up Artist
Swarzędz Gmina, 62-006

Makijaż permanentny- moja pasja, Twoja piękna oprawa oczu :)