Uredništvo Pričesk Robert

Uredništvo Pričesk Robert

Odprto: 10-13 in 15-20
Sobota: Po dogovoru

+386 (01) 430 54 58 Uredništvo pričesk Robert je nastalo, ker Robert, frizer o laseh, obrazih in stilu ve veliko.

SI

Uredništvo pričesk Robert je nastalo v najvitalnejši ulici pod Križankami, ob strani Mestnega muzeja, na Križevniški ulici 4. Sleherniku rad izbere in oblikuje natanko tisto, kar ga dela njega in kar si ta močno želi. Robert, uredništvo, verjame, da je edina etična pot, kako danes poslovati, odpreti več malih, osebnih žepov s kombinacijo usmerjenih znanj, namesto dražti velike in široko odpret

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 22/11/2023

28. člen

(načelo zakonitosti v kazenskem pravu)

Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno.

Dejanja, ki so kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon za storilca milejši.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 15/11/2023

27. člen

(domneva nedolžnosti)

Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 14/11/2023

26. člen

(pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 07/11/2023

25. člen

(pravica do pravnega sredstva)

Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

06/11/2023

24. člen

(javnost sojenja)

Sodne obravnave so javne. Sodbe se izrekajo javno. Izjeme določa zakon.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 18/10/2023

23. člen

(pravica do sodnega varstva)

Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.

Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom.

12/10/2023

22. člen

(enako varstvo pravic)

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

11/10/2023

21. člen

(varstvo človekove osebnosti in dostojanstva)

Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.

Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 10/10/2023

20. člen

(odreditev in trajanje pripora)

Oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, se sme pripreti samo na podlagi odločbe sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazen­skega postopka ali za varnost ljudi.

Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima priprti pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. Pripor sme trajati samo toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece od dneva odvzema prostosti. Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za nadaljnje tri mesece.

Če do izteka teh rokov obtožnica ni vložena, se obdolženec izpusti.

02/10/2023

19. člen

(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.

Nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.

Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za odvzem prostosti. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. Takoj mora biti poučen o tem, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njegove bližnje.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 18/09/2023

Ko mačke ni doma...
Photo: Matjaž Tančič
MUA: Tanja Vojnovic

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 15/09/2023

Ko mačke ni doma...
Photo: Matjaž Tančič
MUA: Tanja Vojnovic

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 12/09/2023

Ko mačke ni doma...
Photo: Matjaž Tančič
MUA: Tanja Vojnovic

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 12/07/2023

18. člen

(prepoved mučenja)

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 28/12/2022

Ne bi se ravno hvalila s svojo švedščino.

14/12/2022

Nisem vec to kar sem bil prej!

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 13/12/2022

Ne le otroci - vsi se lahko izražamo skozi umetnost.

01/08/2022

September je za te stvari

08/05/2022

Hvala za lepe želje in če si želite TRAJNO prijateljstvo so vrata odprta!!!
Lahko pa skupaj samo norce brijemo 😉
Foto: H. C. Bresson

08/05/2022
Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 05/04/2022

“ Prostori Uredništva pričesk z razlogom sodijo v naš serijal “nenavadnih prostorov”, saj se zdijo kot posrečena fuzija obeh svetov, izvedena na nadzorovan in zavestno izbran način.
Salon domuje v v pritličju večstanovanjske hiše v vrsti v strnjenem ljubljanskem mestnem tkivu. “

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 15/03/2022

Hvala za čudovite fotografije Aleksander Vujović!

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 20/01/2022

Fiorucci vs Gucci.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 22/12/2021

Sorta feels good. Like I feel a change on my head. And I've got this fire in my body. I'm just there. Flyin' like a bird. Like electricity. Yeah, like an electric hedgehog.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 01/12/2021

The Sun never knew how great it was until it struck the side of a haircut.

24/11/2021

Zivljenje je prepad in je gora!

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 22/11/2021

60 shades of gray!

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 17/11/2021

50 shades of grey!

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 16/11/2021

The Canyon Observer

"Esenca ostaja nespremenjena, sam zvok bolj jasen, sporočila svetu pa enako nepopustljiva in morda le malce bolj zrela, bolj dodelana."

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 12/11/2021

Grizzly Adams did have a beard.

10/11/2021

“We’re new here. And if you haven’t deducted from our impeccable fashion sense, we think it’s safe to say that we are... Mormons.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 09/11/2021

Just a steel town girl on a Saturday night
Lookin' for the fight of her life
In the real-time world no one sees her at all
They all say she's crazy

04/11/2021

Pages (paž, bob), in medieval Europe, a youth of noble birth who left his home at an early age to serve an apprenticeship in the duties of chivalry in the family of some prince or man of rank. Beginning as assistants to squires who attended knights and their ladies, pages were trained in arms and in the art of heraldry and received instruction in hunting, music, dancing, and such other accomplishments as befitted their social status. Later, pages were promoted to be squires and from that status were frequently advanced to knights.

Photos from Uredništvo Pričesk Robert's post 26/10/2021

Curtain bangs on men, jay or nay?

01/10/2021

Feel the fear
Do it anyway

28/09/2021

Every day, she works in a man's world. Every night, she dances through the universe that is her dream.

23/09/2021

It's more than just hair!

25/08/2021

Just do it!

Want your business to be the top-listed Hair Salon in Ljubljana?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Telephone

Address


Križevniška Ulica 4
Ljubljana
1000

Opening Hours

Monday 10:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Tuesday 10:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Wednesday 10:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Thursday 10:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Friday 10:00 - 13:00
15:00 - 20:00

Other Ljubljana hair salons (show all)
Frizerski Studio Shasha Frizerski Studio Shasha
Lepodvorska 22
Ljubljana, 1000

Delavni čas po dogovoru

HairCity HairCity
Nove Fužine 33
Ljubljana, 1000

Poceni frizer v mestu! Striženje že od 5,99€ dalje! Barvanje že od 14,99€ dalje!

Pilus frizerski salon Pilus frizerski salon
GERBIČEVA 49
Ljubljana, 1000

Odpiljene, spiljene v nulo, konservativne, nenavadne, tipične modne muhe, svečane, nosljive, najja

LEPOTNI STUDIO JASMINA LEPOTNI STUDIO JASMINA
Zaloška Cesta 54
Ljubljana, 1000

KOZMETIKA IN FRIZERSTVO LEPOTNI STUDIO JASMINA

SASHA Hair Art SASHA Hair Art
NOVE FUŽINE 43
Ljubljana, 1000

SASHA HAIR Art

Brivnica Barber room by Edis Brivnica Barber room by Edis
Gosposvetska Cesta 5
Ljubljana, 1000

Simon Simon
Igriška Ulica 14
Ljubljana, 1000

Frizerski salon.

BKuster Hairdressing BKuster Hairdressing
Hribarjevo Nabrežje 15
Ljubljana, 1000

Frizerski studio, za vse ki si želijo nekaj drugačnega. :)

AShairstyling AShairstyling
Hotel Lev, Vošnjakova Ulica 1
Ljubljana, 1000

Hair Spa Concept

Žan Kodba frizer Žan Kodba frizer
Ljubljana, 1000

"Naš cilj je in bo najprej vrhunska storitev, s katero bodo naše stranke zadovoljne in se bodo rad

Dominik Breznik Hairdressing Dominik Breznik Hairdressing
Topniška 29a
Ljubljana, 1000

- Tretmaji za lasišče, masaža glave. - Rekonstrukcija in nega las. - Moško, žensko in otroško

RoyalCats RoyalCats
Levstikov Trg 8
Ljubljana, 1000

Moderni frizerski salon, kjer posrbimo da izgledate v najbolj kraljevi luči!