N.ami Hair Salon

N.ami Hair Salon

You Can Shine

Operating as usual

12/05/2022

𝐌𝐮𝐥𝐥𝐞𝐭 𝑏𝑦 𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧
𝑂𝑢𝑡𝑓𝑖𝑡 𝑐𝑎́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ, 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 đ𝑎́𝑚 đ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ "𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛" 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐻𝑎̀𝑛.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thượng các nàng nhé 💃

🏠 𝐍.𝐀𝐌𝐈 𝐇𝐀𝐈𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐍 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟏𝟏𝟕𝐁𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐜
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓𝟑𝟗𝟏𝟎𝟗𝟒 - 𝟎𝟗𝟖𝟔𝟔07/05/2022

𝐂𝐚́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭
Sức hút từ tóc và tone màu đỏ đồng - Dành cho những cô nàng cá tính, trẻ trung và năng động.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thượng các nàng nhé 💃

🏠 𝐍.𝐀𝐌𝐈 𝐇𝐀𝐈𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐍 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟏𝟏𝟕𝐁𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐜
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓𝟑𝟗𝟏𝟎𝟗𝟒 - 𝟎𝟗𝟖𝟔𝟔04/05/2022

𝐗𝐎𝐀̆𝐍 𝐒𝐎́𝐍𝐆 𝐋𝐎̛𝐈 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧
🌹🌹🌹 𝐸𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑠𝑎𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑜̛𝑖, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thượng các nàng nhé 💃
🏠 𝐍.𝐀𝐌𝐈 𝐇𝐀𝐈𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐍 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟏𝟏𝟕𝐁𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐜
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓𝟑𝟗𝟏𝟎𝟗𝟒 - 𝟎𝟗𝟖𝟔𝟔𝟔𝟎𝟗𝟗𝟏


Photos from N.ami Hair Salon's post 26/04/2022

Trời ơi tin được không???
𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 - 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠
Ưu đãi CỰC KHỦNG lên đến 15% cho những tín đồ làm đẹp trong dịp khai trương N.ami Hair Salon.

🛑🛑🛑 𝐆𝐨́𝐢 𝟏: 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟓% 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐮𝐨̂́𝐧, 𝐞́𝐩, 𝐧𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦
🛑🛑🛑 𝐆𝐨́𝐢 𝟐: 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏𝟎 % 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐨́𝐜

ƯU ĐÃI LỚN áp dụng đến ngày 05/05/2022 chỉ dành cho những khách hàng đặt lịch trước.
N.ami Hair Salon - Nơi tâm huyết của những con người yêu nghề.

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭:
➣ 𝘊𝘩𝑎̂́𝘵 𝘓𝑢̛𝑜̛̣𝘯𝘨 𝘛𝘶𝘺𝑒̣̂𝘵 𝘝𝑜̛̀𝘪 𝘕𝘩𝑎̂́𝘵
➣ 𝘒𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘗𝘩𝑢̣ 𝘛𝘩𝘶 𝘛𝘩𝑒̂𝘮 𝘗𝘩𝑖́
➣ 100% 𝘚𝑎̉𝘯 𝘗𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘊𝘩𝑖́𝘯𝘩 𝘏𝑎̃𝘯𝘨
➣ 𝘉𝑎̉𝘰 𝘏𝑎̀𝘯𝘩 𝘛𝑜̛́𝘪 𝘒𝘩𝘪 𝘒𝘩𝑎́𝘤𝘩 𝘏𝑎̀𝘯𝘨 𝘏𝑎̀𝘪 𝘓𝑜̀𝘯𝘨

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🏠 𝐍.𝐀𝐌𝐈 𝐇𝐀𝐈𝐑 𝐒𝐀𝐋𝐎𝐍 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟏𝟏𝟕𝐁𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐜
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓𝟑𝟗𝟏𝟎𝟗𝟒 - 𝟎𝟗𝟖𝟔𝟔𝟔𝟎𝟗𝟗𝟏22/04/2022

𝗡𝗮̂𝘂 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝗮́𝗻𝗵 𝗿𝗲̂𝘂 + 𝗵𝗶𝗱𝗱𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁
Một chút xanh mát dịu dàng thứ 6🌿
——————————————————
Các nàng đã có hẹn với 𝐍.𝐚𝐦𝐢 chưa?

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🏠𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟏𝟏𝟕𝑩𝟏 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑻𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝑸. Đ𝒐̂́𝒏𝒈 Đ𝒂, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

20/04/2022

Hãy yêu đời dù nắng đẹp hay mưa bão
Đời của mình, mình phải vẽ cho xinh 💙
-----------------------------------
Nếu có mái tóc nào giúp nàng “ăn gian” tuổi, đó hẳn là 𝐒𝐨́𝐧𝐠 𝐥𝐨̛𝐢 nhà 𝐍.𝐚𝐦𝐢 cho các nàng tham khảo nèe.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🏠𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟏𝟏𝟕𝑩𝟏 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑻𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝑸. Đ𝒐̂́𝒏𝒈 Đ𝒂, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒
N.ami Hair Salon updated their address. 15/04/2022

N.ami Hair Salon updated their address.

N.ami Hair Salon updated their address.

15/04/2022

🌟 THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN THƯƠNG HIỆU
VÀ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 🌟

❣ Lời đầu tiên, The Cozii Hair House xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Quý khác hàng đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Salon trong những năm qua. ❣

❣ Với mong muốn được chăm sóc và phục vụ Quý khách hàng được tốt hơn, không gian mới rộng hơn, đẹp hơn và thuận lợi cho việc đi lại của Quý khách hàng. ❣

Từ ngày 16/04/2022, 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳𝐢𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 sẽ chính thức được đổi tên thành 𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧.

🛑🛑🛑Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢:

𝟏𝟏𝟕𝐁𝟏 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐜, P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

❣ Toàn thể đội ngũ nhân viên nhà 𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 đã sẵn sàng mang đến cho Quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất tại salon! ❣
𝘾𝙝𝐚̂𝙣 𝙩𝙝𝒂̀𝙣𝙝 𝙘𝒂̉𝙢 𝒐̛𝙣!

🏠𝐍.𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟏𝟏𝟕𝑩𝟏 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑯𝒖̛̃𝒖 𝑻𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝑸. Đ𝒐̂́𝒏𝒈 Đ𝒂, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

02/04/2022

𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻
𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝗼 🥰
-------------------------------------------------
💗 𝐋𝐚𝐲𝐞𝐫 uốn cúp chữ C kết hợp với 𝐦𝐚́𝐢 𝐛𝐚𝐲 được xem là lựa chọn đơn giản và “dễ tính” nhất trong các kiểu tóc uốn vì chúng dễ dàng thích ứng với mọi phong cách, mọi độ dài (tóc), đặc biệt kiểu tóc này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nàng bận rộn bởi không tốn quá nhiều công chăm sóc hay tạo kiểu.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

30/03/2022

𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐨́𝐜 𝐱𝐨𝐚̆𝐧 𝐥𝐨̛𝐢 cùng tone màu Nâu đỏ.
-------------------------------------------
Tóc xoăn lơi dài là một trong những kiểu tóc hội tụ nhiều ưu điểm như trẻ trung, năng động mà vô cùng dễ dàng chăm sóc. Với những lọn tóc uốn nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ góp phần tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt bạn. Sở hữu kiểu tóc này bạn có thể làm mới và nổi bật hơn cùng với tông màu đỏ thêm trẻ trung và tươi tắn.

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒


Photos from N.ami Hair Salon's post 17/03/2022

𝙏𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙡𝙖̣𝙞 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙡𝙤̛̀ 𝙢𝙤̛̀
𝙏𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 đ𝙖̂𝙪 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙖̆́𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙣𝙜𝙤̛̀ 𝙨𝙖𝙮 𝙢𝙚̂ 😝😝
---------------------------------------
Những tone màu nâu tây thời thượng cho cô nàng thêm xinh đẹp của nhà .

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃
🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒


́c ́cđẹp ́cđẹpmỗingày
̂́n ̂́ntóc ̣̂mtóc ̣̂m ̣p

09/03/2022

Hôm nay thời tiết nhẹ nhàng
Đẹp như mái tóc dịu dàng nhà Cozii ❤

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ - Màu nhuộm được lựa chọn nhiều nhất tại salon thời gian vừa qua.
Gam màu trung tính phù hợp với mọi loại da. Nếu bạn đang muốn chọn màu tóc nhẹ nhàng, kết hợp giữa chút tóc nâu truyền thống và hồng sữa ngọt ngào thì màu nâu trà sữa sẽ rất phù hợp với các nàng đó.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃
🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒


́c ́cđẹp ́cđẹpmỗingày
̂́n ̂́ntóc ̣̂mtóc ̣̂m ̣p

Photos from N.ami Hair Salon's post 08/03/2022

𝙈𝙖̀𝙪 𝙩𝙤́𝙘 𝙇𝙖𝙫𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 - 𝘝𝘪̣ 𝘯𝘨𝘰̣𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘢̉𝘯𝘨 𝘮𝘢̀𝘶 𝘵𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̣𝘯!
---------------------------------------------------
💜💜💜 Màu tóc oải hương này rất đa dạng và có rất nhiều tone màu. Nhưng thật sự mà nói thì màu tóc này phù hợp nhất với màu mắt của người châu Á.
💜💜💜 Thời thượng, nổi bật và sành điệu là những mỹ từ dùng để miêu tả những nàng sở hữu mái tóc màu Lavender. Với đặc tính rực rỡ và thu hút của mình, màu tóc này dường như có tone màu khá tươi, “thời trang” và dễ dàng “hack” tuổi lắm đó nha.

📌 ngay cho để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

Photos from N.ami Hair Salon's post 06/03/2022

𝐌𝐚̀𝐮 𝐭𝐨́𝐜 Cam đồng
------------------------------
Nếu như bạn không còn thích thú với màu nhuộm đỏ truyền thống, một chút ánh cam có thể tạo nên sự khác biệt. Nàng sẽ dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

📌 ngay để được tư vấn và sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

Photos from N.ami Hair Salon's post 05/03/2022

𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐊𝐡𝐨́𝐢 𝐭𝐢́𝐦
----------------------
Nàng nào có tone da trắng thì nên thử Hidden light khói tím này nhé, trông sẽ vô cùng bí ẩn mà lại có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc như xoăn nhẹ, hay uốn sóng.

📌 ngay cho để sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

Photos from N.ami Hair Salon's post 22/02/2022

❌❌❌ CẤP BÁO: 8/3 SẮP ĐẾN RỒI, NÀNG ĐÃ CÓ TÓC ĐẸP CHƯA?

🌹 Nhân dịp mùng 8/3, biệt đội cầm đầu The Cozii Hair House tưng bừng gửi tặng cho toàn thể chị em phụ nữ 2 siêu combo vô cùng ưu đãi và hấp dẫn.

*** Chương trình chỉ áp dụng khi đặt hẹn trước tại Salon !!!

🔥🔥 Gói 1: Tất tần tật chỉ
▪️ Cắt + Uốn/Ép+ Bọc collagen hấp > Dòng sản phẩm Obsidian, Incos Hàn Quốc = (̶g̶i̶á̶ ̶g̶ố̶c̶ ̶1199K̶)̶
▪️ Nhuộm + bọc collagen hấp> Dòng cao cấp = (̶g̶i̶á̶ ̶g̶ố̶c̶ ̶1199K̶)̶

🔥🔥 Gói 2: DISCOUNT trực tiếp đến / Tổng hoá đơn cho khách hàng
▪️ Làm 1 dịch vụ hoá chất giảm 100K
▪️ Làm 2 dịch vụ hoá chất giảm 200K
▪️ Giảm thêm 100K khi đi nhóm 2 người
▪️ Giảm thêm 200K khi đi nhóm 3 người
▪️ Giảm thêm 300K khi đi nhóm 4 người trở lên

*** Dịch vụ hoá chất bao gồm: Uốn, Nhuộm, Duỗi (Ép), Nhuộm màu thời trang

❎❎❎ CAM KẾT:
➣ Giá Thành Hợp Lý Nhất
➣ Chất Lượng Tuyệt Vời Nhất
➣ Không Phụ Thu Thêm Phí
➣ 100% Sản Phẩm Chính Hãng
➣ Bảo Hành Tới Khi Khách Hàng Hài Lòng
-------------------------------------
🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎ 𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒

Photos from N.ami Hair Salon's post 19/02/2022

𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̆́𝐦, 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐚́𝐨 𝐚̂́𝐦 𝐧𝐡𝐚!!!

Cùng ngắm một bộ tóc đẹp sau khi 𝐡𝐚̣ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨́𝐜 𝐭𝐚̂̉𝐲 nha các nàng.

📌 ngay cho để sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒
́c ́cđẹp ́cđẹpmỗingày ̣̂mtóc ̣̂m ̣p

14/02/2022

❣️❣️ Sau ngọt là yêu, sau yêu là nghiện ❣️❣️
————————————————————————
Cùng lựa chọn màu tóc ngọt ngào nhất vào ngày Valentine năm nay nha các nàng.

𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮̛̃𝐚 - Một trong những tone màu khá mới lạ và trở thành xu hướng được nhiều chị em lựa chọn. Đây là một trong những màu nhuộm siêu nịnh da và khiến làn da của bạn thêm rực rỡ. Sở hữu màu tóc này sẽ giúp nàng hack tuổi đỉnh cao và là lựa chọn lý tưởng để bạn thay đổi diện mạo mới.

📌 ngay cho để sở hữu mái tóc thời thượng các nàng nhé 💃

🌟 YOU CAN SHINE 🌟
🏠𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐳ii 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 🏠
⏰𝐎𝐩𝐞𝐧: 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐦 - 𝟐𝟎:𝟎𝟎𝐏𝐦
📌 𝟑𝟏𝟗 Đ𝐞̂ 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 - Đ𝐨̂́𝐧𝐠 Đ𝐚 - 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎𝟎𝟗𝟒𝟓.𝟑𝟗𝟏.𝟎𝟗𝟒


́c ́cđẹp ́cđẹpmỗingày
̂́n ̂́ntóc ̣̂mtóc ̣̂m ̣p

Videos (show all)

Dark Grey 🌪

Category

Telephone

Website

Address


117B1 Trần Hữu Tước - P.Nam Đồng - Q.Đống Đa - Hà Nội
Hanoi
100000

Other Hair salons in Hanoi (show all)
Hair Salon Sơn Ryo Hair Salon Sơn Ryo
401 Kim Mã + 139 Xuân Thuỷ
Hanoi, 49456-2803

Welcome to TiệmTócThanhXuân Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, Sơn luôn mong muốn mang đến khách hàng những giá trị, dịch vụ,sản phẩm, tay nghề và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Motona Hair Lotion - Nhãn hiệu độc quyền của Việt Nam trị dứt đ Motona Hair Lotion - Nhãn hiệu độc quyền của Việt Nam trị dứt đ
Thôn Nghĩa Hảo
Hanoi, 100000

MOTONA - phương pháp trị rụng tóc hàng đầu Việt Nam

Hùng kengg Hair Academy Hùng kengg Hair Academy
99 HẬU DƯỠNG - KIM CHUNG - ĐÔNG ANH ( ĐỐI DIỆN MẶT SAU CTY DENSO - GIÁP QUÁN KARAOKE XO- ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỔNG A KCN BTL)
Hanoi

Hùng kengg Hair Academy__ lựa chọn số 1 của bạn về Làm đẹp. Lòng tin của bạn & trách nhiệm của chúng tôi. �CAM KẾT khắc phục TÓC HƯ Tổn

Lâm Hair Lâm Hair
P603- Nhà N5 Chung Cư Đồng Tàu - Ngõ 1141 Giải Phóng
Hanoi, 1000000

Đẳng Cấp Tạo nên Thương Hiệu� Design by Lâm Hair

ADAM HAIR SALON ADAM HAIR SALON
272 Mỹ đình-nam Từ Liêm-hà Nội
Hanoi, 10000

Chúng Tôi biết Các ban Có rất nhiều Sự Lựa chọn Nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc và cảm ơn ban khi đã tin tưởng chọn chúng tôi! ADAM Luôn đem lại cái vẻ đẹp cho chị em <3

𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐇𝐚𝐢𝐫 & 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐇𝐚𝐢𝐫 & 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐨
311Hà Huy Tập,Yên Viên,Gia Lâm,Hà Nội
Hanoi, 100000

𝑵𝒂̂𝒏𝒈 𝒏𝒊𝒖 𝒎𝒂𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒕

Mộc Anh Hair Salon Mộc Anh Hair Salon
106 Ngõ 171 Thái Hà Quận Đống Đa
Hanoi

MỘC ANH HAIR SALON chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm hài lòng và sản phẩm chất lượng dành tặng cho quý khách

Tổng Kho Dầu Gội Ngọc Tú Triệu Tổng Kho Dầu Gội Ngọc Tú Triệu
30 Lê Lai, Hà Đông
Hanoi, 10000

Phân phối các loại dầu gội, sữa tắm,... chính hãng, uy tín.

Hoàng Hair 16 Ngõ 35 Nguyễn Như Đổ Hoàng Hair 16 Ngõ 35 Nguyễn Như Đổ
Số 16 Ngõ 35 Nguyễn Như Đổ
Hanoi, 10000

Chuyên làm tóc nam nữ nhận đào tạo

Color Chamr Hair Studio Color Chamr Hair Studio
21/898 Đường Láng
Hanoi, 100000

NTMT Chuyên nghiệp (Cây Kéo Vàng) với hơn 12 năm kinh nghiệm Cập nhật liên tục những kiểu tóc xu hướng chuẩn Korea

Mine Hair Studio Mine Hair Studio
125 Trâu Quỳ, Gia Lâm
Hanoi

Hệ Thống Salon tóc nữ MINE cs1- 125 Trâu Quỳ Gia Lâm HÀ NỘI cs2- 191 Minh Khai Từ Sơn Bắc Ninh cs2- 42 Dương Quảng Hàm Cầu Giấy HÀ NỘI Cs5 - 952 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

A Hoàng AHSilk - Chuyên Sản Phẩm Ngành Tóc A Hoàng AHSilk - Chuyên Sản Phẩm Ngành Tóc
20 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình
Hanoi, 100000

Tiệm Chăm sóc Tóc và sản phẩm Ahsilk chính hãng Hàng chất lượng cao Đã có 16.369 người mua hàng ✔ Đã có 23.589 người được tư vấn sản phẩm ✔