LAM Care

LAM Care

SPECIALISTI ZA ZDRAVJE V VAŠEM PODJETJU! Ambulanta medicine dela, prometa in športa

LAM Care - Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit 20/03/2022

Pred vožnjo je potrebno preveriti ali je potencialni ali trenutni voznik motornega vozila fizično in psihično sposoben upravljati motorno vozilo. Zaradi tega je zdravniški pregled za vozniški izpit obvezen. Zdravniški pregled bodočega voznika, tj. kandidata za voznika ali voznika motornega vozila, je treba opraviti pred začetkom praktičnega dela usposabljanja. Po opravljenem zdravniškem pregledu vam bo zdravnik izdal triletno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo (če seveda zdravnik ne odloči drugače).

Zdravniške preglede bodočih voznikov izvajajo izvajalci dejavnosti medicine dela, prometa in športa. Njihov seznam je objavljen na spletni strani ministrstva za zdravje.

Zdravniški pregled kandidatov za voznike in voznikov se opravi na podlagi pregleda osebe in vpogleda v njen zdravstveni karton. Ambulanti medicine dela, prometa in športa jo posreduje izbrani osebni zdravnik.

Preberite celoten prispevek:
https://lam.care/uncategorized/zdravniski-pregled-za-vozniski-izpit/

LAM Care - Zdravniški Pregled za Vozniški Izpit Zdravniški pregled za vozniški izpit je obvezen. Na pregledu se preverja telesna ter duševna zmožnost voznika ali bodočega voznika za vožnjo.

28/02/2022

Podaljšanje vozniškega dovoljenja, kakšen je postopek?

Podaljšanje vozniškega dovoljenja uredimo na upravni enoti. Vozniško dovoljenje pridobijo osebe, ki so opravile vozniški izpit in živijo v EU več kot šest mesecev. Vozniško dovoljenje velja od datuma izdaje in je običajno veljavno 10 ali 5 let, odvisno od vrste motornega vozila, razen če so določene skupine ljudi izvzete z zakonom o voznikih. Izjeme so mladi vozniki, mlajši od 65 ali 70 let, in vozniki z zdravstvenimi težavami, za katere je veljavnost vozniškega dovoljenja omejena na obdobje, navedeno v zdravniškem spričevalu o telesnih in duševnih sposobnostih voznika.

Ko se zanimamo za podaljšanje vozniškega dovoljenja obstaja veliko pomembnih dejavnikov, na podlagi katerih sprejmemo odločitev.
To so:
- cena in postopek
- zdravstvene omejitve
- posebnosti za začetnike ali starostnike

Preberite več na: https://lam.care/uncategorized/podaljsanje-vozniskega-dovoljenja/

LAM Care - Podaljšanje Vozniškega Dovoljenja - Omejitve in Pravila Podaljšanje vozniškega dovoljenja uredimo na upravni enoti. Pred tem moramo glede na omejitve, opraviti tudi pregled pri specialistu.

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: Medicina dela je specialno področje preventivne medicine, ki se ukvarja 17/02/2022

Medicina dela je specialno področje preventivne medicine, ki se ukvarja z zdravjem, varnostjo in učinkovitostjo delavcev. Strokovnjaki za zdravje pri delu obravnavajo delavce, ki so na novo napoteni na določeno delovno mesto (ali pa, če preteče določen čas od zadnjega pregleda) in potrebujejo ustrezen pregled ter oceno sposobnosti za opravljanje določene vrste dela.

Specialisti medicine dela sodelujejo tudi z delodajalci, zaposlenimi, zavarovalnicami, organizacijami za javno zdravje in drugimi strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovili najvišji nivo varnosti na delovnem mestu.

Cilj medicine dela je preprečevanje bolezni in spodbujanje dobrega počutja delavcev. Zdravniki medicine dela morajo:
- Poznati potencialne nevarnosti na delovnem mestu, vključno s strupenimi lastnostmi uporabljenih materialov
- Znati oceniti primernost zaposlenih za delo
- Znati diagnosticirati in zdraviti poklicne bolezni in poškodbe
- Poznati metode rehabilitacije, zdravstvene vzgoje ter vladnih zakonov in predpisov v zvezi z zdravjem na delovnem mestu

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_medicina-dela-je-specialno-podro%C4%8Dje-preventivne-activity-6900008931846971392-VVQz

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: Medicina dela je specialno področje preventivne medicine, ki se ukvarja Medicina dela je specialno področje preventivne medicine, ki se ukvarja z zdravjem, varnostjo in učinkovitostjo delavcev. Strokovnjaki za zdravje pri delu...

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #hradvice #medicine 24/01/2022

"Kaj je Lam Care?"

Smo napredna ambulanta medicine dela, prometa in športa z drugačnim pristopom. Medicino dela si predstavljamo, kot dejavnost, ki svoje delovanje prilagodi glede na to, kaj vi v vašem podjetju potrebujete. Ker vemo, da so izzivi podjetji lahko zelo različni, se nam zdi klasičen pristop staromoden in suhoparen. Storitve, ki jih nudimo, smo zato preoblikovali in jim obrnili smer. Kot izhodišče smo postavili vas in vaše potrebe, vaši izzivi pa bodo nam narekovali pot.

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_hradvice-medicine-activity-6891385006481362944-vn05

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #hradvice #medicine "Kaj je Lam Care?" Smo napredna ambulanta medicine dela, prometa in športa z drugačnim pristopom. Medicino dela si predstavljamo, kot dejavnost, ki svoje...

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: Približujeno se koncu 2021 in mnogi bomo razmišljali o letu za nami 30/12/2021

Približujemo se koncu 2021 in mnogi bomo razmišljali o letu za nami.
Na misel nam pride napredek.
Naša ekipa ga je doživela na področju osebnega življenja in kariere.
Nove veščine naučene, strahovi premagani, nove stranke, ki smo jim pomagali, in nova partnerstva.
Hvala vam.
Brez vas to ne bi bilo mogoče.
Hvala vsaki novi osebi, ki smo jo spoznali osebno in profesionalno.
Vsi ste nam pomagali pri učenju, rasti in uspehu pri doseganju novih ciljev.
Želimo vam vesele praznike!

Ekipa LAM Care

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_pribli%C5%BEujeno-se-koncu-2021-in-mnogi-bomo-activity-6881932164057853952-Z1vv

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: Približujeno se koncu 2021 in mnogi bomo razmišljali o letu za nami Približujeno se koncu 2021 in mnogi bomo razmišljali o letu za nami. Na misel nam pride napredek. Naša ekipa ga je doživela na področju osebnega življenja...

21/12/2021

Zdravje zaposlenih lahko enačimo z večjo produktivnostjo, manjšo odsotnostjo z delovnega mesta in posledično večjo uspešnostjo. Redni pregledi omogočajo pravočasno odkritje bolezenskih sprememb in stanj, še preden se ta razvijejo do ireverzibilne stopnje, torej, ko so še v fazi, ko jih lahko pozdravimo oz. močno izboljšamo. 🩺

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_specialisti-za-zdravje-v-va%C5%A1em-podjetju-activity-6879056763816153088-SUys

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #medicina #hradvice #occupationalmedicine 07/12/2021

Domen sprašuje: "Zakaj bi kot podjetnik/manager vlagal v medicino dela?"

Doktor odgovarja: "Vlaganje v medicino dela se kljub temu da je izredno pametna investicija podjetja, morda na prvi pogled marsikomu zdi le dodaten strošek. Razlog za to je preprost in jasen: prihranjena sredstva, ki jih medicina dela prinese s seboj, se kažejo šele na dolgi rok. Obenem pa na tovrstne podatke, kot so stroški bolniške odsotnosti z dela pogosto nismo najbolj pozorni, saj je veliko drugih stroškov, ki so še višji in nam na nek način preusmerijo pozornost. A se tudi ti seštevajo in čez čas lahko pripeljejo do velikih in nepotrebnih zneskov za podjetje.
O tem, s čim točno se medicina dela ukvarja, si lahko več preberete tukaj.
Najpomembnejši podatek za podjetje je, da zdravnik s področja medicine dela lahko pravočasno odkrije morebitna odstopanja od optimalnega zdravstvenega stanja, najde vzrok zanj in prične usmerjeno terapijo k ozdravitvi ali preprečitvi poslabšanja. Vse to poteka, ko je zaposleni še v fazi, ko njegova zdravstvena manj zmožnost še ne vpliva nanj ali na njegovo delo. Na ta način prepreči, da bi do tega sploh prišlo. Zaposlenemu zdravnik da nasvete in priporočila in ga po potrebi napoti k drugim specialistom.
Ko govorimo le o enem zaposlenem, se tovrstni način preventivnega dela zdi praktično irelevanten brez podrobnejše analize. Vendar, če ta en zaposleni predstavlja velik delež zaposlenih v majhnem podjetju, je delo pomembno okrnjeno tudi zaradi odsotnosti enega para rok. Če pa je zaposlenih s podobnimi težavami veliko, je tudi v velikem podjetju to velik problem, ki ob ponavljajoči situaciji in na dolgi rok predstavlja velik strošek delodajalcu.
Stroški predhodnih in obdobnih pregledov so mnogo manjši kot tisti, ki jih prinese poškodovan ali kako drugače prizadet zaposleni. Ne le, da delodajalec plača bolniško odsotnost, ki zaposlenemu pripada, hkrati se sooča tudi z izgubo, ko je opravljenega manj dela."

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_medicina-hradvice-occupationalmedicine-activity-6873997740267847680-lOZS

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #medicina #hradvice #occupationalmedicine Domen sprašuje: "Zakaj bi kot podjetnik/manager vlagal v medicino dela?" Doktor odgovarja: "Vlaganje v medicino dela se kljub temu da je izredno pametna...

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #safety #health #stressmanagement 02/12/2021

Domen sprašuje: "Kaj pravzaprav je stres na delovnem mestu?"

Doktor odgovoarja: "Stres je zelo velik dejavnik našega vsakdana, ki do neke mere drži pokonci v napornih trenutkih in nam daje tisto vztrajnost in moč za delo, ki je v motivaciji ne najdemo (več). Na neki točki pa se koristen stres, eustres, na delovnem mestu lahko spreobrne v kroničen stres. Stres na delovnem mestu NIOSH (National institute for occupational safety and Health) opisuje kot škodljiv telesni in čustveni odgovor.
Čuti se kot nenehen pritisk in ne le izziv ter negativno vpliva tako na naše zdravstveno stanje, kot tudi na delovno produktivnost, zmanjšuje zmožnost za delo in s tem so povezane pogostejše bolniške odsotnosti. Kroničen stres močno znižuje kakovost življenja prizadete osebe, pogosto njegov vpliv posredno občutijo tudi bližnji.
Obstaja veliko različnih načinov, kako se soočiti in odpraviti ali pa vsaj zmanjšati raven stresa v službi. Pomembno je, da delodajalec prisluhne zaposlenim in jim omogoči karseda optimalno delovno okolje, hkrati pa je pomembno da si zaposleni želi opravljati tovrstno delo. Pogosto se zaradi nezadovoljstva namreč pojavljajo izgovori in obtožbe glede delovnih pogojev, ko je glavni problem na poti do kvalitetno opravljenega dela notranje nezadovoljstvo in pomanjkanje notranje motivacije."

https://www.linkedin.com/posts/lam-care-d-o-o_safety-health-stressmanagement-activity-6872103456237203456-X6Wq

LAM CARE d.o.o. on LinkedIn: #safety #health #stressmanagement Domen sprašuje: "Kaj pravzaprav je stres na delovnem mestu?" Doktor odgovoarja: "Stres je zelo velik dejavnik našega vsakdana, ki do neke mere drži pokonci...

29/11/2021

Domen sprašuje: "Zakaj je potrebna medicina dela in zakaj so pregledi nujni?"

Doktor odgovarja:
je temelj dobrega počutja. Najbrž je večini zdravje zelo visoko na seznamu prioritet in ravno zato poškodbe in bolezni poskušamo preprečiti vnaprej. Pred poškodbo pri športu se tako na primer zavarujemo z ogrevanjem ter poskrbimo za pravo izvedbo vaj, pred kariesom nas rešuje redno ščetkanje zob, imunski sistem pa krepimo z raznoliko prehrano, polno mikrohranil, t.j. vitaminov in mineralov.
Pogosto pa pozabimo na škodljive dejavnike, s katerimi se srečujemo vsak dan pri delu. Velikokrat je namreč prav delovno mesto in dolgotrajna izpostavljenost istim dejavnikom tveganja, ki pride z njim, glavni vzrok ortopedskih, nevroloških, očesnih, kožnih in internističnih bolezni. S tem zdravstvenim aspektom se ukvarja medicina dela.

👉https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871046578782642178

www.linkedin.com

Want your business to be the top-listed Beauty Salon in Kranj?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LAM Care

Category

Telephone

Address


Žanova Ulica 3
Kranj
4000

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00

Other Health/Beauty in Kranj (show all)
stopalce_md stopalce_md
Kranj

❤️ Pedikura & diodni laser 🏠 Nahajamo se v Planetu Tuš Kranj

Crystal Insoles - Kristalni vložki za obutev Crystal Insoles - Kristalni vložki za obutev
Kranj
Kranj, 4000

Vložki za obutev s kristali

Sonic Pill Slovenija Sonic Pill Slovenija
Britof 292
Kranj

Sonic Pill je produkt napredne zvočne tehnologije. Temelji na uporabi zvočnih valov. Sonic pills s

K18hair_si K18hair_si
Savska Loka 20
Kranj, 4000

K18 je blagovna znamka izdelkov za nego las s patentirano tehnologijo za lase, ki klinično dokazano odpravlja poškodbe las zaradi kemične obdelave, toplotnega in mehanskega oblikov...

Ana's beauty nails Ana's beauty nails
Koroška Cesta 53C, SI/Kranj
Kranj, 4000

Nail Salon

Športno aktivni Športno aktivni
Savska Cesta 34
Kranj, 4000

Športno aktivni je spletna trgovina, kjer lahko kupite športno opremo in rekvizite za domačo, ind

Spletna vadba za zdravo hrbtenico in druge aktivnosti Spletna vadba za zdravo hrbtenico in druge aktivnosti
Župančičeva Ulica 13
Kranj

Nasveti za ohranjanje prožne hrbtenice in telesa dolgo v starost. In druge aktivnosti za zabavo, zd

InfraSlim Kranj InfraSlim Kranj
Gregorciceva Ulica 6
Kranj, 4000

Pridruži se ekipi! InfraSlim Kranj

Elitna.si Elitna.si
BRITOF 39
Kranj, 4000

V spletni trgovini Elitna najdete visoko kakovostne kozmetične izdelke. Ponujamo vam širok nabor p

Studio Le'Monz Studio Le'Monz
Kranj

Nega rok in nohtov NUGENESIS - dip powder tehnika �Brez UV lučke �Brez prepiljenja nohtne povrh

Limes proizvodi Amina Limes proizvodi Amina
Kranj, 4000

Tattoo Care Hrvatska Tattoo Care Hrvatska
Kolodvorska Cesta 2
Kranj, 4000